Čo je nanotechnológia

 

Nanotechnológia je relatívne nová oblasť vedy, techniky a technológie, ktorá sa uskutočňuje v nano rozmeroch. Inými slovami, táto veda je o veľmi malých veciach.

Aké malé je to „malé“ a čo znamená „nano“?

Nanometer prerdstavuje jednu miliardtinu z metra alebo 10−9 metra. Sú to rozmery oveľa menšie, ako ktoré vedci skúmali donedávna. Je dosť ťažké predstaviť si, aký malý je tento nano svet. Pre lepšiu predstavu v jednom centimetri je 10 000 000 nanometrov. Väčšina buniek v ľudskom tele sú stovky nanometrov malé.

Nanotechnológia je veda, ktorú je možné použiť vo všetkých vedeckých odboroch, ako je chémia, medicína, strojárstvo, biológia, materiálová veda atď. Nanotechnológia namiesto riadenia samotného materiálu, riadi a vedie jednotlivé jeho častice – atómy a molekuly. V týchto rozmeroch sa veci, ktoré poznáme a považujeme ich za samozrejmé, správajú úplne inak. Známe látky, materiály alebo povrchy majú odlišné vlastnosti – vyššiu pevnosť, zvýšenú odolnosť, ľahšiu váhu, pružnosť a pod.

Častice s veľkosťou atómu nie je možné vidieť voľným okom. Nie je to možné ani pomocou svetelného mikroskopu. Špeciálny STM mikroskop, ktorý je schopný pozorovať častice v tomto rozsahu, bol vynájdený asi pred 40 rokmi. Až potom začal rozmach nanotechnológie ako samostatnej vedy. Aj keď ide o relatívne mladý objav, nanovedu nemožno považovať za modernú, ale za oveľa staršiu „vedu“. Ľudia používali materiály v nano rozmeroch bez toho, aby si to uvedomovali už pred stáročiami. Vytvorili tak rôzne umelecké diela, zbrane či stredoveké maľované sklo.

V dnešnej dobe majú nanovedy potenciál pozitívne ovplyvniť a zmeniť každú sféru nášho života vrátane medicíny, automobilov, počítačov, módneho priemyslu i životného prostredia. Nanotechnológie zohrajú nepochybne kľúčovú úlohu v celkovom technologickom pokroku 21. storočia.

Presvedčí vás o tom aj náš blog NanoWorld – Magazín zo sveta nanotechnológií.

Objav ten nano rozdiel..Čo je nanotechnológia