Skúmanie sveta veľmi, veľmi malého je pre fyzikov krajinou zázrakov. V tejto nanoúrovni, kde sa študujú materiály tenké ako 100 atómov, sa objavujú úplne nové a neočakávané javy. Príroda sa tu prestáva správať spôsobom, ktorý je predvídateľný makroskopickým zákonom fyziky, na rozdiel od toho, čo sa deje vo svete okolo nás alebo vonku vo vesmíre.

Dr. Yonathan Anahory na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme (HU) v Racah Institute of Physics viedol výskumný tím, ktorého súčasťou bola aj doktorandka z HU Avia Noah. Hovoril o svojom úžase pri pohľade na obrázky magnetizmu generovaného nanomagnetmi, „bolo to prvýkrát, čo sme videli magnet sa správať týmto spôsobom“, keď opísal obrázky, ktoré odhalili fenomén „okrajového magnetizmu“.

Snímky ukázali, že magnetický materiál, ktorý výskumníci z HU študovali, si zachoval magnetizmus iba na svojom okraji – v skutočnosti len do 10 nanometrov od okraja (pamätajte, že ľudský vlas má okolo 100 000 nanometrov). Ich výsledky boli publikované v časopise Nano Letters.

Tento nano-efekt, aj keď je veľmi malý, môže mať v skutočnosti široké uplatnenie v našom každodennom živote. „V dnešnom technologickom preteku, aby bol každý komponent menší a energeticky efektívnejší, sa úsilie sústreďuje na malé magnety s rôznymi tvarmi,“ zdieľa Anahory. Nový okrajový magnetizmus ponúka možnosť výroby magnetov z dlhého drôtu s hrúbkou len 10 nanometrov, ktoré by sa dali ohnúť do akéhokoľvek tvaru. „Mohlo by to spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým vyrábame spintronické zariadenia,“ dodal Anahory s odkazom na novú generáciu nanoelektronických zariadení so zníženou spotrebou energie a zvýšenou pamäťou a schopnosťami spracovania.

Skutočný objav okrajového magnetizmu bol trochu náhodný: Anahory sa rozhodol pozrieť sa na nový magnetický nanomateriál (CGT), ktorý vyrobil jeho kolega na Universidad Autónoma de Madrid v Španielsku. Objav sa nakoniec opieral o obrázky vytvorené novým typom magnetickej mikroskopie vyvinutej v Izraeli, ktorá dokáže merať magnetické pole jedného elektrónu. Objavovanie nových javov sa opiera o vysoko sofistikované nové technológie. Okrem toho samotné javy budú jadrom ešte pokročilejších technológií, ako preukázal okrajový magnetizmus.

Zdroj: www.nano-magazine.com