fbpx

Bežné mikroskopy vytvárajú zväčšené obrazy malých štruktúr alebo predmetov pomocou svetla. Nanočastice sú však také malé, že sotva absorbujú alebo rozptyľujú svetlo a preto zostávajú neviditeľné. Optické rezonátory zvyšujú interakciu medzi svetlom a nanočasticami: Zachytávajú svetlo v najmenšom priestore tak, že ho tisíckrát odrážajú medzi dvoma zrkadlami. V prípade, že sa nanočastica nachádza v zachytenom svetelnom poli, tisíckrát interaguje so svetlom, takže je možné merať zmenu intenzity svetla.

„Svetelné pole má rôznu intenzitu v rôznych bodoch v priestore. To umožňuje vyvodiť závery s ohľadom na polohu nanočastíc v trojrozmernom priestore,“ hovorí Dr. Larissa Kohler z Physikalisches Institut spoločnosti KI

Rezonátor zviditeľňuje pohyby nanočastíc

A nielen to: „Ak sa nanočastica nachádza vo vode, zrazí sa s molekulami vody, ktoré sa v dôsledku tepelnej energie pohybujú ľubovoľnými smermi. Tieto kolízie spôsobujú, že sa nanočastica pohybuje náhodne. Tento Brownov pohyb je teraz možné zaznamenať,“ dodáva odborník. „Doteraz bolo nemožné, aby optický rezonátor sledoval pohyb nanočastice v priestore. Bolo možné len konštatovať, či sa častica nachádza alebo nenachádza vo svetelnom poli,“ vysvetľuje Kohler.

V novom vláknovom Fabryho-Pérotovom rezonátore sú na koncoch sklenených vlákien umiestnené vysoko odrážajúce zrkadlá. Umožňuje nám to odvodiť hydrodynamický polomer častice, teda hrúbku vody obklopujúcej časticu z jej trojrozmerného pohybu. To je dôležité, pretože táto hrúbka mení vlastnosti nanočastice. „V dôsledku hydrátového obalu je možné odhaliť nanočastice, ktoré by bez neho boli príliš malé,“ hovorí Kohler. Navyše hydrátový obal okolo proteínov alebo iných biologických nanočastíc môže mať vplyv na biologické procesy.

Potenciálnou aplikáciou rezonátora môže byť detekcia trojrozmerného pohybu s vysokým časovým rozlíšením a charakterizácia optických vlastností biologických nanočastíc, ako sú proteíny, DNA alebo vírusy. Týmto spôsobom môže senzor poskytnúť pohľad na doteraz nepochopené biologické procesy.

Zdroj: nano-magazine.sk, http://fumacrom.com/2z8P2

Vedci vyvinuli nanolaser s unikátnymi vlastnosťami.

Vedci vyvinuli nanolaser s unikátnymi vlastnosťami. Výskumný tím pod dohľadom Yuriho Kivshara, vedúceho výskumu na škole fyziky a inžinierstva ITMO a profesora Austrálskej národnej univerzity, vykonáva výskum v oblasti nanolaserov. Nedávna publikácia v Nature...

„Nanopoháre“ zachytávajú rozpustený oxid uhličitý a toxické ióny z vody.

„Nanopoháre“ zachytávajú rozpustený oxid uhličitý a toxické ióny z vody. Oxid uhličitý z atmosféry sa môže rozpúšťať v oceánoch, jazerách a rybníkoch a vytvárať bikarbonátové ióny a ďalšie zlúčeniny, ktoré menia chémiu vody s možnými škodlivými účinkami na vodné...

Nové zistenia o dodávaní nano liekov proti HIV do mozgu.

Nové zistenia o dodávaní nano liekov proti HIV do mozgu.   Výskumník biochémie z University of Miami Miller School of Medicine zistil, že systém dodávania liečiv vo forme nanočastíc môže redukovať vírusové rezervoáre HIV/AIDS v mozgu, ktoré normálne prispievajú k...

Tlačená, flexibilná a nositeľná elektronika.

Tlačená, flexibilná a nositeľná elektronika.   Inteligentné senzory nemusia obsahovať len obväzy alebo náplaste. Elektroniku budeme čoskoro vedieť tlačiť a nosiť oblečenú.   Dopyt po flexibilnej nositeľnej elektronike bol sprevádzaný dramatickým nárastom...

Energia z morských vĺn vďaka nanogenerátorom.

Energia z morských vĺn s flexibilným nanogenerátorom podobným morským riasam. Vlny oceánu môžu byť silné a obsahujú dostatok energie na to, aby počas búrok tlačili piesok, kamienky a dokonca aj balvany. Tieto vlny, ako aj menšie a miernejšie, by sa dali využiť ako...

Výskum grafénu odhaľuje nové možnosti pre elektronické technológie.

Výskum grafénu odhaľuje nové možnosti pre elektronické technológie Tím výskumníkov odhalil, že v grafénovom tranzistore možno vytvoriť sonický tresk a Dopplerové posunuté zvukové vlny, čo dáva nový pohľad na tento svetoznámy materiál a jeho potenciál na použitie...

O krok bližšie k energii z morskej vody.

Nový nástroj prináša energiu z morskej vody s nulovým obsahom uhlíka o krok bližšie   Vedci z McGill University predviedli techniku, ktorá by mohla umožniť výrobu robustných, vysoko výkonných membrán na využívanie bohatého zdroja obnoviteľnej energie. Modrá...

Boj s hubovými infekciami: Obrovský skok pre nanotechnológie.

Boj s hubovými infekciami: Obrovský skok pre nanotechnológie. Majú zhruba rovnakú veľkosť ako častice koronavírusu a sú 1000-krát tenšie ako ľudské vlasy. Novo skonštruované nanočastice vyvinuté vedcami z University of South Australia, dosahujú pri liečbe plesní...

Inteligentné obväzy na rany s liečivými senzormi.

Inteligentné obväzy na rany s liečivými senzormi.   Možnosti využitia nanotechnológií sú široké. Naposledy sme sa pozreli na stavbu nových kvalitných ciest a dnes sa zameriame na oblasť medicíny.   Vedci vyvinuli inteligentné obväzy na rany so zabudovanými...

Nanokryštály vyrobené z amalgámu dvoch kovov.

Nanokryštály vyrobené z amalgámu dvoch kovov. Výskumníkom z ETH sa podarilo vyrobiť nanokryštály vyrobené z dvoch rôznych kovov pomocou amalgamačného procesu, pri ktorom tekutý kov preniká do pevného. Táto nová a prekvapivo...